MULTIPORTAL.PL - katalog stron WWW

Sanins - Wentylacja i klimatyzacja

 
Sanins - Wentylacja i klimatyzacja Firma SANINS istnieje na rynku od dwa tysi─?ce pi─?tego roku. S─? to dynamicznie rozwijaj─?ce si─? firmy z bran??y budowlanej. W tym czasie przygotowali??my z sukcesem wiele obiekt??w u??yteczno??ci publicznej i komercyjnej. Dla naszych partner??w zawsze jeste??my wiarygodnym kooperantem. Grupa dzia??a g????wnie w sferze budownictwa infrastrukturalnego. Korzystaj─?c z do??wiadczenia naszych in??ynier??w zbudowali??my mocny podmiot gospodarczy kt??ry jest w stanie konkurowa─? z najwi─?kszymi firmami ze swojej bran??y nie tylko na stopie finansowej, ale i technicznej. Sanins Wentylacja zajmuje si─? bran??─? instalacyjn─? w zakresie instalacji klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania razem z systemami BMS i automatyk─?. Posiadamy w??asn─? produkcj─? element??w wentylacyjnych. Wykonujemy prace budowlano-monta??owe, projektujemy, ??wiadczymy serwis. Firma dysponuje pe??nym zapleczem w zakresie doradztwa in??ynieryjnego, wykonywania przegl─?d??w, ekspertyz oraz kosztorys??w. Zakres us??ug: instalacje wentylacyjne, urz─?dzenia klimatyzacyjne, kot??ownie i w─?z??y ciep??a, przemys??owe instalacje ch??odnicze, sieci cieplne. Cz─???─? naszego zespo??u zajmuje si─? bran??─? instalacyjn─? w zakresie instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych oraz elektrycznych. Realizujemy roboty budowlano-monta??owe, projekty, jak r??wnie?? gwarantujemy serwis. Ekipa dysponuje pe??nym zapleczem odno??nie obs??ugi in??ynierskiej w zakresie ??wiadczenia przegl─?d??w budowlanych, ekspertyz technicznych i kosztorys??w. Zakres oferowanych prac: zewn─?trzne sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zewn─?trzne sieci wodoci─?gowe, przy??─?cza kanalizacyjne i wodoci─?gowe, wewn─?trzne instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe. W ofercie posiadamy budownictwo infrastrukturalne od strony wykonawczej. Prowadzimy prace powi─?zane z budow─? i modernizacj─? powierzchni dr??g i chodnik??w wraz z towarzysz─?c─? infrastruktur─? techniczn─?,instalatorstwem jak r??wnie?? robotami ziemnymi. Dodatkowo wykonujemy roboty alpinistyczne oraz zwi─?zane z przygotowaniem rusztowa??.
Url http://sanins.pl
Kategoria Budownictwo > Instalacje sanitarne
Budownictwo > Us??ugi budowlane
S┼éowa kluczowe wentylacja   klimatyzacja   bydgoszcz   instalacje   systemy   serwis   monta??
Data Jul 16, 2017
ID linku 22768
Napisz recenzj─Ö   Dodaj do ulubionych   Pole─ç znajomemu   Zg┼éo┼Ť b┼é─Ödny link  
┼Ürednia ocena go┼Ťci : 0.00 (z 5)
Ilo┼Ť─ç ocen: 0 G┼éos├│w
Ocena go┼Ťcia

Other links at Budownictwo > Instalacje sanitarne